Akútny zápal hrtana

Je to častá choroba sliznice hrtana a obyčajne vzniká buď zo zápalu nosohltana (zostupná forma), alebo zo zápalu priedušnice a priedušiek (vzostupná forma). Príčinou býva infekcia, inokedy vznikne pri nadmernej hlasovej námahe (učitelia, rečníci), najmä v hygienicky nevhodnom prostredí. zapal-hrtanaVyskytuje sa častejšie v prechodnom období (jeseň, jar), hlavne za sychravého počasia. Zápal charakterizuje chripot (dysfónia) alebo až úplná strata hlasu (afónia), suchosť v krku alebo pálenie a kašeľ. Choroba nie je nebezpečná; pri dodržaní zásad liečby sa chorý do dvoch týždňov vylieči.

Liečba: Zásadnou podmienkou je hlasový pokoj, nefajčiť a nepiť liehoviny! Vdychovaný vzduch má byť čistý, neprehriaty, nasýtený vodnými parami. Dobre pôsobia inhalácie minerálnych vôd (Vincentka) a teplo na krk (elektrický vankúš). Dôležitý je dostatočný prívod tekutín. Kašeľ treba mierniť liekmi.

PODHLASIVKOVÝ ZÁPAL HRTANA 

Nebezpečný je zápal sliznice a podsliznicového tkaniva pod hlasivkami (subglotická aryngitída), lebo pri rozmernejšom opuchu zúži podhlasivkový priestor a spôsobí náhle dusenie obyčajne v noci (najmä u detí). Chorý má horúčku a štekavo kašle.

TRACHEOBRONCHIÁLNY ZÁPAL U DETÍ

U malých detí (vo veku do dvoch rokov) býva veľmi nebezpečný zápal sliznice dolných dýchacích ciest s tvorbou príškvarov, ktoré zužujú dýchacie cesty, prípadne ich môžu aj upchať a chorého udusiť. Choroba sa začína vysokou teplotou a kašľom, pričom sa zhoršené dýchanie rýchlo mení na dusenie. Pri oneskorenej pomoci môže choroba zapríčiniť smrť (pri prudkom zápale už do 24 hodín). Liečba oboch typov zápalov je nemocničná.

CHRONICKÝ ZÁPAL HRTANA (CHRONICKÁ LARYNGITÍDA)

Jeho vznik podporujú najmä vonkajšie faktory, napríklad prach a dym, rozličné priemyselné exhaláty, no nezriedka aj nesprávna hlasová technika. Príčinou zápalu sliznice hrtana často býva zápal v prínosových dutinách alebo v priedušnici a prieduškách. Zapálená sliznica hrtana sa prekrví, hlasivky mierne zhrubnú. Chorý má chripľavý hlas a kašeľ.

Liečba: Predovšetkým treba odstrániť všetky dráždidlá a uplatňovať hlasovú hygienu podľa pokynov foniatra.

SPEVÁCKY UZLÍK

Je to malý výrastok na jednej hlasivke alebo aj na oboch, obyčajne v ich prednej tretine. Chorý za chrípne a nemôže spievať.

Liečba: Po odstránení uzlíka (cez ústa – pomocou klieštikov) sa hlas rýchlo upraví.

Prevencia: Správna hlasová technika usmerňovaná foniatrom (najmä po chirurgickom odstránení uhlíka).

CUDZIE TELESÁ V DOLNÝCH DÝCHACÍCH CESTÁCH

Do dýchacích ciest môžu zapadnúť (aj pri chybnom hlte) najrozličnejšie cudzie telesá, ktoré si ľudia zo zvyku kladú do úst: tesár klince, krajčír ihlu a deti zas korálky, zlomky hračiek, fazuľu, mince a pod. Zapadnuté teleso sa môže uchytiť na ktoromkoľvek mieste dýchacích ciest. Ak je rozmernejšie (napr. úlomok chrupu), uviazne v hrtane, menšie zapadne hlbšie do priedušnice alebo do priedušiek. Dotyk cudzieho telesa so sliznicou dýchacích ciest spôsobí záchvat kašľa, ktorým sa organizmus niekedy zbaví cudzieho telesa. Čím hlbšie zapadne teleso do dýchacích ciest, tým menšie býva nebezpečenstvo zadusenia, ale tým horšie sa odstraňuje. Keď sa cudzie teleso zakliní, pominie kašeľ a teleso môže dlho ostať nezbadané. Upozornia naň neraz až rôzne zmeny na pľúcach.

Liečba: Cudzie teleso treba z dýchacích ciest odstrániť čím skôr. Používa sa na to prístroj (endoskop) zasúvateľný cez ústa do dýchacích ciest; pomocou neho možno cudzie teleso vyhľadať i vytiahnuť.

Prevencia: Malým deťom nedávať na hranie ani na dosah drobné predmety; kým deti nevedia žuvať potravu, nedávať im jesť jadrá (lieskovce, arašidy).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *